Przeszukaj artykuły o każdym aspekcie korzystania z GetReview

Autor Adam Olejnik

Co oznaczają check boxy "średnia" i "produkt" przy edycji pytań?


Po zaznaczeniu "średniej" ocena z takiego pytania będzie brana pod uwagę do wyliczenia średniej oceny sklepu.

W przypadku "produkt" ocena z takiego pytania będzie przekazana do Google. Jeśli korzystasz z funkcji Google Rich Snippet - właśnie tam zostanie ona przekazana.

Kategorie: