Przeszukaj artykuły o każdym aspekcie korzystania z GetReview

Autor Adam Olejnik

Chcę przenieść opinie do Tabu "opinie" w Shoperze.


Wstaw w integracje własne następujący kod:

<script> 
(function() {   var grw = document.getElementById("gr-widget");   if ( grw == null )   {     var grw = document.createElement("div");     grw.setAttribute("id", "gr-widget");   }   var comments_con = document.getElementsByClassName('innerbox tab-content tab-comments');   if ( comments_con[0] == undefined ) return false;   comments_con[0].insertBefore( grw, comments_con[0].firstChild );   var comments_tab = document.querySelectorAll('.box_productcomments div h3');   if ( comments_tab[0] != undefined ) comments_tab[0].innerText = 'Opinie'; })(); 
</script> 

Kategorie: